پرسش 2 . اهمیت و فواید وضو را بیان کنید؟ :: پانیذ


پرسش 2 . اهمیت و فواید وضو را بیان کنید؟

درخواست حذف این مطلب

فلسفه وضو پرسش 2 . اهمیت و فواید وضو را بیان کنید؟ به طور حتم وضو حکمت و علل متعددى دارد که از دید ما مخفى مانده است؛ ولى آنچه به ذهن مى رسدف این است که: «وضو» داراى دو فایده روشن است: 1. فایده بهداشتى، 2. فایده معنوى. از نظر بهداشتى شستن صورت و دست ها ـ آن هم چند بار در شبانه روز ـ اثر قابل ملاحظه اى در نظافت بدن دارد. مسح بر سر و روى پاها ـ که شرط آن رسیدن آب به موها یا پوست بدن است ـ سبب مى شود این اعضا پاکیزه بمانند. ضمن اینکه تماس آب با پوست بدن، اثر خاصى در تعادل اعصاب (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) دارد. از نظر معنوى چون با قصد قربت و براى رضاى خدا انجام مى گیرد، اثر تربیتى و اخلاقى دارد؛ زیرا مفهوم کنایى وضو این است که «از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام بر مى دارم».[3] در این زمینه قرآن مجید مى فرماید:«إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ َّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»؛ «خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را [نیز ]دوست دارد».[4] «طهارت» در آیه معناى گسترده اى دارد که هر گونه پاکیزگى مادى و معنوى را شامل مى شود. گرفتن وضو براى برخى کارها (مانند )، واجب مى باشد و براى دسته اى دیگر مستحب است.